Misje Święte
w naszej Parafii
            PARAFIA
RZYMSKO - KATOLICKA
W KRZYWINIE
W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
           
    Kościoły parafii:
  • Krzywin
  • Kłodowo
  • Rynica
  • Żelechowo
  • Żarczyn
Powrót do głównej strony

Powrót do strony archiwum
     
                        
„Dom swój zbudował na skale”
 
         Każda parafia jest zawsze Bożą rodziną. Tak jak w każdej rodzinie przeżywa się w niej różnorodne uroczystości i święta, które budują jej jedność i przyczyniają sie do tworzenia coraz lepszego jej wizerunku. Podobnie dzieje się w życiu rodzin parafialnych, co miało swój piękny wymiar w Krzywinie, parafii oddanej Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, gdzie niedawnym ważnym wydarzeniem były przeżyte Misje Święte.
 
 
 
         Święty Jan Paweł II powiedział:
Misje święte są niezastąpionym źródłem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.
Misje w Krzywinie odbyły się w roku kanonizacji naszego rodaka Jana Pawła II, w oczekiwaniu na 1050 rocznicę chrztu świętego Polski i na przyjazd Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie, i trwały od 5 do 19 października 2014 r. Dwutygodniowy przedział czasu zwiazany był z tym, że tutejsza wspólnota liczy 5 miejscowości i w każdej misje odbyły się według standardowego tygodniowego wzorca.Najpierw objęły wspólnoty Krzywina i Rynicy, a w następnym tygodniu Żarczyn, Żelechowo i Kłodowo. Każdy dzień miał swój osobny temat refleksji misyjnej i wspólnej modlitwy. Były więc:
treści o przemijaniu człowieka i oczekiwaniu Ojca na powrót swojego syna,
Dzień Maryjny, z pięknymi nabożeństwami podkreślającymi opiekę Maryi nad każdym człowiekiem,
Dzień nawrócenia i pojednania z Ojcem w sakramencie pokuty,
Dzień Kapłański z nabożeństwem o powołania kapłańskie i do żytcia konsekrowanego,
Dzień Małżonków z odnowieniem przysięgi małżeńskiej i indywidualnym błogosławieństwem misyjnym.
 
 
 
 
 
 
Dzień Chorych i Starszych z nauką misyjną i z sakramentem namaszczenia.
         Wszystkie te dni były niezwykle ważne i wzruszające. Znalazły one swoje miejsce przy bogatym stole słowa misyjnego. Prowadzący Misje Święte ksiądz Krzysztof Seweryn, salwatorianin, profesor homiletyki w WSD Salwatorianów, mówił:
Dzisiejszy świat, szczególnie człowiek zapomniał o Bogu i zaczął budować na piasku, parlamenty Europy zaczęły ustanawiać prawa niezgodne z prawem natury i Bożym. Wciąż trzeba przypominać ludziom o trwałych fundamentach, na których ma budować ludzkość swoją przyszłość zgodnie z nauką Chrystusa, aby dom przyszłości budować na skale, którą jest Bóg i Jego prawa”.
Przed każdą nauką misyjną wierni z kapłanami duszpasterzami tej parafii i ojcem misjonarzem odmawiali Różaniec święty o dobre owoce Misji Świętych.
Na koniec misji w każdym kościele było serdeczne podziękowanie za głoszenie Słowa Bożego.
BÓG
 
 ZAPŁAĆ
 
ZA 
 
SŁOWO BOŻE 
 
SZCZĘŚĆ
 
 BOŻE
 
W
DALSZYM
 
 
GŁOSZENIU
EWANGELII
 
 
         Warto też dodać, że każda rodzina otrzymała indywidualne zaproszenie z programem misji świętych od Księdza Proboszcza, który osobiście odwiedził swoich parafian.
 
Autorem tekstu jest Ksiądz Robert Gołębiowski. Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego„Niedziela” Nr 46 z dnia 16 Xi 2014 r.
Tekst pozwoliłem sobie trochę zmodyfikować przeplatając go zdjęciami z przeprowadzonych misji otrzymanych od Proboszcza Parafii Krzywin Księdza Jana Karwatha.
Mam nadzieję, że ta mała modyfikacja nie zmieniła przekazu oryginalnego tekstu.
Wszystkim bardzo dziękuję Mariusz Baszak
 
 
Powrót do głównej strony Powrót do strony archiwum