TYTUŁ 1
WIELKI POST             PARAFIA
RZYMSKO - KATOLICKA
W KRZYWINIE
W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
           
  Kościoły parafii:
 • Krzywin
 • Kłodowo
 • Rynica
 • Żelechowo
 • Żarczyn
Powrót
do głównej strony

     
                          
 
WIELKI POST
CZASEM ODNOWY
 
ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE

Modlitwa różańcowa składa się z czterech Części:
 • Część Radosna
 • Część Świetlista (Światła)
 • Część Bolesna
 • Część Chwalebna
W czasie Wielkiego Postu jesteśmy skupieni na Części Bolesnej.
Rozważamy pięć Tajemnic Bolesnych:
  • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
   • Biczowanie Pana Jezusa
    • Ukoronowanie koroną z cierni
     • Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
      • Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Mękę i krzyż możemy roważać nie tylko na modlitwie różańcowej. Głębiej możemy przybliżyć się, prawie „zanurzyć” się w cierpieniu Pana Jezusa uczestnicząc w Wielkim Poście w dwóch nabożeństwach:
 • Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu
 • Gorzkich Żali w każdą Niedzielę przed Mszą Świętą
Informacje dotyczące godzin nabożeństw można odczytać na bieżąco w Ogłoszeniach Duszpasterskich.

Przeżyjmy razem Tajemnice Drogi Krzyżowej. Szczególnej Drogi Krzyżowej. Drogi Krzyżowej po której poprowadzi nas
Wielki Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński.

W każdej stacji znajdziecie rozmyślania modlitewne z przemyśleń Tego Wielkiego Polaka.
Mimo to serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Te bowiem są odprawiane bezpośrednio przed Ołtarzem na którym jest Żywy Bóg. Natomiast rozważania Kardynała Stefana Wyszyńskiego mają być duchowym dodatkiem do duchowej uczty.
Rozważania zostały przeze mnie przepisane ze strony internetowej http://via_crucis.zascianek.pl/
 
 WSTĘP 
 
NAJMILSZE DZIECI!

Przypomnijmy sobie najpierw na tej drodze krzyżowej słowa Chrystusa Pana, który pierwszy odbył Drogę Krzyżową : "Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, a naśladuje mnie".
Kto z nasz nie chciałby iść za Nim ? Każdy z nas ma to poczucie, że musi przejść drogę Chrystusa, bo kto z Nim współcierpi, ten z nim uwielbiony będzie.
Wielkość człowieka zależy też i od wielkości jego przeżyć. Przeżycia tworzą duchową sylwetkę ; im są głębsze, tym bardziej człowiek zbliża się do obrazu Boga. Bóg, przez wielką miłość ku man, wypisał na naszej duszy swoje oblicze. Pracą i cierpieniem pogłębiamy nasz duchowy związek z Bogiem i wtedy odbija się pełne światło oblicza Bożego na naszych duszach, na twarzach, na całym życiu.
A więc bierzmy swój krzyż na ramiona, krzyż naszych codziennych obowiązków, i chodźmy z Nim.
 
 Stefan Kardynał Wyszyński 
  Stacja 1

Pan Jezus skazany na śmierć
Z
B
A
W
I
E
N
I
E
Stacja 2

Pan Jezus bierze krzyż na ramiona
 
  Stacja 3

Pierwszy upadek Pana Jezusa
 
C
I
E
R
P
I
E
N
I
  Stacja 4

Pan Jezus spotyka Matkę Najświętszą
 
  Stacja 5

Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
 
M
I
Ł
O
Ś
Ć
  Stacja 6

Weronika ociera twarz Pana Jezusa
 
 
W KRZYŻU PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA...
 
Stacja 7

Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem
 
O
S
Ł
O
D
A
  Stacja 8

Pan Jezus pociesza niewiasty
  Stacja 9

Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
 
O
C
H
Ł
O
D
A
  Stacja 10

Pan Jezus obnażony z szat
 
  Stacja 11

Pan Jezus przybity do krzyża
 
D
L
A

D
U
S
Z
  Stacja 12

Pan Jezus umiera na krzyżu
 
  Stacja 13

Pan Jezus zdjęty z krzyża

N
A
S
Z
Y
C
H
Stacja 14

Pan Jezus złożony do grobu
 

Rozważania Drogi Krzyżowej Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostały przeze mnie przepisane ze strony internetowej http://via_crucis.zascianek.pl/

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi z Kościoła w Koninkach za umożliwienie wykonania zdjęć Stacji Drogi Krzyżowej w tamtejszym kościele.

Małgorzata i Mariusz Baszakowie.

Powrót do głównej strony