Modlitwa
o beatyfikację
Franciszka Marii
od Krzyża
            PARAFIA
RZYMSKO - KATOLICKA
W KRZYWINIE
W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM
           
    Kościoły parafii:
  • Krzywin
  • Kłodowo
  • Rynica
  • Żelechowo
  • Żarczyn
Powrót do głównej strony
     
                    
 

Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918)
Założyciel Salwatorianów
 


MODLITWA O BEATYFIKACJĘ

      Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen