Wielki Jubileusz 900-lecia
Pomorskiej Misji
świętego Ottona z Bambergu