Ogłoszenia duszpasterskie
 
 
   
 
Wielki Jubileusz 900-lecia
Pomorskiej Misji
świętego Ottona z Bambergu
Dni Ottonowe
19 lipca do 21 lipca 2024 r.
(piątek - niedziela)