Księża Salwatorianie

KSIĘŻA
SALWATORIANIE

           

PARAFIA
RZYMSKO - KATOLICKA
W KRZYWINIE
W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM

           

    Kościoły parafii:
  • Krzywin
  • Kłodowo
  • Rynica
  • Żelechowo
  • Żarczyn

       
     
Powrót do strony głównej


          Zgromadzenie Salwatorianów ma już 110 lat pracy na ziemiach polskich. Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan urodził się dnia 16 czerwca 1848 r. w Gurtweil, małej wiosce badeńskiej. Na chrzcie świętym otrzymał imię Jan Chrzciciel. Żywy i bystry umysł małego Janka łączył się z wesołym i dobrym charakterem.
          Ważnym wydarzeniem w życiu małego chłopca była pierwsza Komunia św. do której przygotowywał się poważnie, a po przyjęciu jej wewnętrznie bardzo się zmienił. Odtąd chodził coraz częściej zamyślony, unikał hałaśliwego towarzystwa kolegów i usuwał się na samotność. Po śmierci ojca młody Jordan pracuje przy budowie linii kolejowej, następnie zdobywa dyplom czeladnika malarskiego. W czasie wędrówki czeladniczej, dostrzega zło panujące na świecie - postanawia zostać kapłanem. Materialnie wspierany przez swoją matkę chrzestną oraz innych dobrych ludzi po 4 latach nauki gimnazjalnej zdaje egzamin dojrzałości i zapisuje się na wydział teologiczny na uniwersytecie we Fryburgu w Bryzgowii.

Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan
(1848-1918)
          Spełniają się jego marzenia - 21 lipca 1878 r. otrzymuje święcenia kapłańskie.

          Zaczyna studiować języki wschodnie. Dużo podróżuje (Bliski Wschód, Egipt, Ziemia Święta). W myśl zapisanych przez siebie słów: "Dopóki żyje na ziemi choćby jeden człowiek, który nie zna Boga i nie miłuje go ponad wszystko, nie wolno ci ani na chwilę spocząć" zaczyna myśleć o dziele - pomocy ludziom zaniedbanym religijnie. W czasie podróży zapisuje drugą myśl:"Przeprowadź swój zamiar z całą stanowczością i nie trać nadziei. Czyń wszystko na chwałę Bożą i tylko u Boga szukaj pomocy. A chociażby ci się coś nie udało, to ani Bóg, ani Matka Najświętsza nie opuszczą cię" W 1880 roku powstaje Apostolskie Towarzystwo Nauczania. Towarzystwo jednak nie przynosi oczekiwanych efektów.

          W dniu 11 marca 1883 roku w Niedzielę Męki Pańskiej, ks. Jordan złożył w bazylice św. Piotra prywatne śluby według formuły przez siebie ułożoneji przyjął imię zakonne Franciszek od Krzyża. Dotychczasowemu Towarzystwu nadał formę ściśle zakonną. Od tego momentu założony zakon ma 3 stopnie:
 
          pierwszy to męska gałąź zgromadzenia Zakon Salwatorianów i żeńska gałąź zgromadzenia Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela
 
          drugi to Apostolskie Towarzystwo Nauczania zwane "Academia Literatorum"
 
          trzeci to katolicy różnego stanu.
 
          Tekst został prawie całkowicie zaczerpnięty z książki "Salwatorianie w Polsce 1900 - 1975"opracowanej pod redakcją historyka i wykładowcy ks. Antoniego Kiełbasy SDS wydanej przez Wydawnictwo Salwatorianów Kraków 1975 r. Zdjęcie pochodzi z tego samego źródła.

Powrót do strony głównej